Renata Kawula

Renata Kawula
Renata Kawula
Radca prawny
Wspólnik

W Kancelarii zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, reprezentując klientów zarówno będących dłużnikami, jak i wierzycielami, także dłużników-konsumentów. Prowadzi liczne procesy cywilne, w tym także gospodarcze. Kieruje wyspecjalizowaną komórką reprezentującą klientów w sporach z bankami w zakresie umów dotyczących „kredytów frankowych”. Nadzoruje obsługę prawną jednej z największych gmin w Polsce, zajmując się w związku z tym doradztwem i procesami w zakresie prawa rzeczowego i zobowiązań. Obsługuje zarówno jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, podmioty medyczne, jak i indywidualnych klientów. Interesuje się literaturą, filmami, teatrem, a także polityką i procesami społecznymi.

Inna aktywność zawodowa:
Współuczestniczyła we wdrażaniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 r. Ukończyła aplikację sądową i przez kilkanaście lat orzekała w sądach okręgu poznańskiego, w wydziałach: karnym, cywilnym, gospodarczym i upadłościowo-naprawczym. Po zdaniu uzupełniającego egzaminu radcowskiego i nabyciu wieloletniego doświadczenia orzeczniczego, rozpoczęła pracę jako radca prawny. Uczestniczy w licznych konferencjach poświęconych prawom pacjenta, prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu oraz orzecznictwu dotyczącemu kredytów frankowych.

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze (UAM, Wydział Prawa i Administracji, 1990)
  • Aplikacja sądowa (Sąd Wojewódzki w Poznaniu, 1992)

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content