Nie warto zwlekać z decyzją o dochodzeniu roszczeń – Sądy potwierdzają zasadność powództw nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments wobec Alior Bank S.A.

Nie warto zwlekać z decyzją o dochodzeniu roszczeń – Sądy potwierdzają zasadność powództw nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments wobec Alior Bank S.A.

Kancelaria wniosła kolejny pozew związany z roszczeniami nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments. Tym razem Klient Kancelarii, konsument, domaga się zapłaty na jego rzecz przez Alior Bank S.A. kwoty przekraczającej pół miliona złotych.

Okoliczności nabycia certyfikatów inwestycyjnych były tożsame, jak w przypadku pozostałych reprezentowanych przez Kancelarię osób – konsumentowi zarekomendowany został produkt niedostosowany do jego potrzeb, z pominięciem przedstawienia jego rzeczywistego charakteru, co doprowadziło do nieuprawionego zakłócenia procesu decyzyjnego w zakresie dokonywanej inwestycji. Co istotne, każdorazowo wartość środków przeznaczonych na nabycie certyfikatów inwestycyjnych przekraczała równowartość 40.000,- euro. Zgodnie z przepisami, taka była bowiem minimalna kwota inwestycji dla osób fizycznych.

W toku pozostają także pozostałe spory zainicjowane przez Kancelarię w imieniu jej Klientów. Co istotne, obok rozstrzygnięcia uzyskanego już przez Kancelarię, o którym informowaliśmy we wpisach z dni 14 grudnia 2020 r. i 10 maja 2021 r., na terenie kraju pojawiają się kolejne korzystne dla inwestorów wyroki. Sądy uwzględniają roszczenia nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments, którzy nabyli je za pośrednictwem Alior Bank S.A., uznając, że poniesiona przez nich szkoda jest rzeczywista i mierzalna. Podnoszona przez bank argumentacja, sprowadzająca się do wskazywania, że likwidacja feralnych funduszy jest w toku, a inwestorzy nadal posiadają certyfikaty inwestycyjne, nie przekonuje Sądów.

Powyższe rozstrzygnięcia potwierdzają, że nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o ewentualnym dochodzeniu roszczeń. Zakończenie procesu likwidacji funduszy, już raz przesunięte, planowane jest na luty 2024 roku. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że rzeczywiście wówczas nastąpi. Należy mieć nadto na uwadze długotrwały czas rozpatrywania spraw przez Sądy, w tym możliwość zaskarżania wydawanych orzeczeń przez strony.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content