Niekorzystny wyrok wstępny dla poznańskiego Szpitala został uchylony

Niekorzystny wyrok wstępny dla poznańskiego Szpitala został uchylony

W dniu 13 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, na skutek apelacji wywiedzionej przez radcę prawnego Joannę Zielińską w imieniu poznańskiego Szpitala, uchylił wyrok wstępny, na mocy którego Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu uznał za uzasadnione co do zasady roszczenie o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z wypadkiem, do którego miało dojść na terenie podmiotu leczniczego.

Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: powódka przybyła do Szpitala jako osoba towarzysząca pacjentce i w chwili wchodzenia do budynku miała zahaczyć nogą o wycieraczkę, a w konsekwencji – doznać urazu stopy. Uraz został zdiagnozowany ponad 5 lat temu, a powódka nie dysponowała – w ocenie pozwanego podmiotu – żadnymi dowodami, wskazującymi, aby do zdarzenia powodującego szkodę doszło podczas pobytu na terenie Szpitala. W związku z tym, klient Kancelarii pozostawał na stanowisku, że nie ponosi on odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powódki.

Sąd I instancji wydał w sprawie orzeczenie wstępne, uznając, że w świetle przedstawionych przez powódkę okoliczności Szpital ponosi odpowiedzialność za doznaną przez nią szkodę. O wysokości przysługujących powódce roszczeń miał rozstrzygnąć w orzeczeniu końcowym. Wyrok wstępny został jednak skutecznie zaskarżony przez pełnomocnika Szpitala, który przedstawił argumentację przemawiającą za brakiem podstaw do uznania, że to na podmiocie leczniczym ciąży odpowiedzialność za szkodę.

Sprawa prowadzona była przez radcę prawnego Joannę Zielińską oraz adwokat Paulinę Kozłowską z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych w ramach świadczonej obsługi prawnej na rzecz poznańskiego Szpitala.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content