Obsługa prawna zamówienia publicznego Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach

Obsługa prawna zamówienia publicznego Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach

Kancelaria kompleksowo przygotowała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dowóz uczniów do szkół” rekomendując przeprowadzenie aukcji elektronicznej (licytacja w dół), wynikiem czego w dniu 1 kwietnia 2020 roku Centrum Usług Wspólnych podpisało dwie umowy z Zakładem Usługowo-Handlowym „DOM-JAN” Wiesław Ryżek na wykonanie tego zadania, tj. w zakresie części nr 1 oraz części nr 2. 

Wartości podpisanych umów to:  

Część nr 1: „Dowóz uczniów” kwota 1.295.723,52 złotych brutto

Część nr 2: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” kwota 570.823,20 złotych brutto.

Dzięki przeprowadzonej w ramach Części nr 2 aukcji elektronicznej (licytacja w dół), Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach zaoszczędziło kwotę 117.198,- złotych w stosunku do pierwotnie złożonej przez Zakład Usługowo-Handlowy „DOM-JAN” Wiesław Ryżek oferty cenowej w tej części. 

Postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez prawnika Arkadiusza Bociana z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content