Prawo korporacyjne. Fuzje i przejęcia

Prawo korporacyjne. Fuzje i przejęcia

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu procedur związanych z wszelkimi zmianami dotyczącymi spółek prawa handlowego, w tym w szczególności przeprowadzania procesów przekształcania, łączenia, zmian własnościowych czy likwidacji spółek. Zajmujemy się także kompleksowo bieżącą obsługa prawną takich podmiotów. Do zakresu obsługi prawnej we wskazanym wyżej obszarze należy:

  • przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych takich jak: umowy spółek, regulaminy organów spółek, przygotowywanie projektów uchwał, protokołów ze zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, protokołów z posiedzeń innych organów spółek oraz projekty pozostałych dokumentów, w tym niezbędnych do przeprowadzenia procedury podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów,
  • reprezentowanie klientów w zgromadzeniach wspólników, walnych zgromadzeniach,
  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek, a także przeprowadzanie procedur łączenia spółek, przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową,
  • składanie wniosków o ujawnienia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowywanie wniosków do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz składanie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych związanych ze sporami pomiędzy wspólnikami, w tym w przedmiocie wyłączenia wspólnika ze spółki, o stwierdzenie nieważności uchwał i o uchylenie uchwał,
  • doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością spółek.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content