„Pokrycie straty w SPZOZ-ach, a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych” – artykuł mec. Jacka Sobczaka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Pokrycie straty w SPZOZ-ach, a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych” – artykuł mec. Jacka Sobczaka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dniu 15 grudnia 2021 roku „Dziennik Gazeta Prawna” (nr 242/2021) zamieścił artykuł radcy prawnego Jacka Sobczaka pt.: „Pokrycie straty w SPZOZ-ach, a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych”.

Artykuł prezentuje opinię mec. Jacka Sobczaka w sprawie implikacji wynikających z wprowadzonej zmiany do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. (K 4/17), efektem którego była utrata mocy obowiązującej art. 59 ust. 2 tej ustawy. 

Przepis ten utracił bowiem moc w zakresie, w jakim zobowiązywał jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), do pokrycia straty netto, stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania tego zakładu. 

Obecne brzmienie tego przepisu w miejsce obowiązku wprowadza możliwość pokrycia straty netto za rok obrotowy SPZOZ, w kwocie, jaka nie może zostać pokryta przez ten zakład, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji.

Pełny tekst artykułu w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 15 grudnia 2021 roku, nr 242.

Zapraszamy do lektury!

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content