Pomogliśmy uzyskać naszemu Klientowi subwencję z Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Pomogliśmy uzyskać naszemu Klientowi subwencję z Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

We współpracy z Musiał, Sowisło & Topolewski Audit Services Sp. z o.o. uzyskaliśmy dla naszego Klienta subwencję z Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości ponad pół miliona złotych.

Tarcza Finansowa 2.0 PFR to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 54 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

W ramach tego programu, o wartości 13 mld zł, mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać subwencję finansową o bezzwrotnym charakterze (po spełnieniu warunków określonych w regulaminie).

Pomoc udzielana mikrofirmom przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na przykład na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów wszelkich należności publicznoprawnych, kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Subwencja dla małych i średnich firm może być natomiast przeznaczona na finansowanie 70% kosztów stałych, przez które na potrzeby programu rozumie się w praktyce, ustaloną na podstawie dokumentów księgowych faktyczną stratę brutto osiągniętą w listopadzie i grudniu 2020 r. oraz prognozowaną stratę brutto w I kwartale 2021 r. (z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł).

Środki finansowe otrzymane w ramach tego programu są często jedyną szansą na przetrwanie dla firm, które ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w pełnym zakresie.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content