Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo

Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo

Sukcesem przed Sądem odwoławczym zakończył się pięcioletni proces, prowadzony w imieniu naszego Klienta (powoda) – Spółki będącej zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelacje pozwanych, co doprowadziło do uprawomocnienia się wyroku Sądu pierwszej Instancji, zasądzającego od pozwanej Spółki, zajmującej się transportem kolejowym oraz od ubezpieczyciela tej Spółki, na rzecz naszego Klienta kwoty 1.297.830,97 złotych wraz z odsetkami.

Spór pomiędzy Stronami dotyczył odszkodowania za uszkodzoną infrastrukturę kolejową. Pomimo, iż pozwany stał na stanowisku, iż nie ponosi odpowiedzialności, gdyż roszczenie powinno być skierowane do podmiotu trzeciego, to w ocenie Sądu nie budziło wątpliwości, iż to pozwany jako posiadacz zależny, tj. dzierżawca mechanicznego środka komunikacji kolejowej, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w tej sprawie. Natomiast podstawą odpowiedzialności ubezpieczyciela była zawarta umowa ubezpieczenia z pozwanym dzierżawcą. 

Przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym przede wszystkim sporządzone na potrzeby procesu trzy opinie zespołu biegłych, potwierdziło zasadność i wysokość zasądzonego odszkodowania.

Sprawa prowadzona była przez adwokat Annę Marciniak oraz radcę prawnego Przemysława Przerywacza. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content