Prawomocny wyrok w sprawie Generała Bogdana Libery o przywrócenie emerytury – sprawę prowadził adwokat Jan Dudzik

Prawomocny wyrok w sprawie Generała Bogdana Libery o przywrócenie emerytury – sprawę prowadził adwokat Jan Dudzik

Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie oddalającego apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, uprawomocnił się wyrok wydany w dniu 25 sierpnia 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na mocy którego Sąd zmienił zaskarżoną decyzję Dyrektora ZE-R MSWiA i przywrócił generałowi Bogdanowi Liberze prawo do emerytury w wysokości sprzed 1 października 2017 roku. Emerytura gen. Libery została obniżona na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”. Sądy obu instancji przychyliły się do argumentacji przedstawionej przez Kancelarię, jednoznacznie stwierdzając, że służba generała Bogdana Libery w Departamencie I MSW (wywiadzie cywilnym PRL) nie miała charakteru „służby na rzecz totalitarnego państwa”.

Uprawomocnienie się wyroku doprowadzi do wypłaty na rzecz Generała emerytury w wysokości sprzed 1 października 2017 r. oraz odpowiedniego wyrównania świadczenia.

Prawomocny wyrok wydany na korzyść Generała Bogdana Libery to kolejny sukces w prowadzonych przez adwokata Jana Dudzika sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy wywiadu cywilnego od decyzji o obniżeniu wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych wydanych przez Dyrektora ZER MSWiA.

Generał brygady Bogdan Libera to wybitny oficer polskiego wywiadu. W latach 1994 – 1996 oraz 1997 – 2001 pełnił funkcję Dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. W latach 2002 – 2005 był ekspertem komisji sejmowych w zakresie problematyki służb specjalnych i ochrony informacji niejawnych.

Generała Bogdana Liberę reprezentował adwokat Jan Dudzik z warszawskiego biura Kancelarii.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content