„Procedowane są zmiany podyktowane koniecznością wdrożenia tzw. dyrektywy cyfrowej” – artykuł radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

„Procedowane są zmiany podyktowane koniecznością wdrożenia tzw. dyrektywy cyfrowej” – artykuł radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii omawiają ważne dla praktyki zmiany prawa.

W opracowaniu z dnia 20 października 2022 roku radca prawny Małgorzata Łobocka-Szok odniosła się do tego, że procedowane są zmiany podyktowane koniecznością wdrożenia tzw. dyrektywy cyfrowej.

W artykule mec. Łobocka-Szok, wskazuje m.in., że: „Zasadniczym celem przedmiotowej dyrektywy jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnianie wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Ma to nastąpić przez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w tym przepisów dotyczących: zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia oraz sposobów korzystania z tych środków, oraz zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.”

Artykuł dostępny w całości pod linkiem: https://legalis.pl/procedowane-sa-zmiany-podyktowane-koniecznoscia-wdrozenia-tzw-dyrektywy-cyfrowej/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content