Profesor Andrzej Jan Szwarc przekazał księgozbiór własny adwokatowi Pawłowi Sowisło

Profesor Andrzej Jan Szwarc przekazał księgozbiór własny adwokatowi Pawłowi Sowisło

W dniu 28 listopada 2019 roku w siedzibie Kancelarii prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Jan Szwarc podpisując „AKT PRZEKAZANIA” dokonał uroczystego przekazania, zgromadzonego w ciągu swej 58-letniej aktywności naukowo-badawczej, księgozbioru własnego na rzecz swojego wychowanka adwokata Pawła Sowisło, który odebrał księgozbiór w imieniu całego zespołu prawników naszej Kancelarii.

Księgozbiór zawiera cenne i unikatowe publikacje z zakresu prawa karnego, będącego głównym przedmiotem  działalności naukowo-badawczej Pana Profesora, ale także liczne publikacje z innych dziedzin prawa, w tym zwłaszcza z zakresu prawa sportowego, będącego drugim ważnym przedmiotem zainteresowań badawczych Pana Profesora, co pozostaje w związku z utworzeniem przez niego Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i pełnienia przez 30 lat funkcji jego Prezesa.

Przekazany księgozbiór stanowi istotne uzupełnienie bogatej biblioteki własnej Kancelarii i z pewnością będzie służył obecnym oraz przyszłym pracownikom Kancelarii.

Panie Profesorze, serdecznie dziękujemy za ten cenny dar !

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content