Przedstawiciele Kancelarii wzięli udział w Konferencji Naukowej „Przedawnienie w prawie podatkowym”

Przedstawiciele Kancelarii wzięli udział w Konferencji Naukowej „Przedawnienie w prawie podatkowym”

W dniach 29-30 września 2022 r. w Auli Profesora Zbigniewa Radwańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa „Przedawnienie w prawie podatkowym”, organizowana przez Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wielkopolski Oddział Izby Doradców Podatkowych, Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Partnerem konferencji była Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. W wydarzeniu liczny udział wzięli przedstawiciele sądów administracyjnych, doradców podatkowych, środowisk naukowych oraz organów skarbowych, w tym Ministerstwa Finansów.

Tematem konferencji było przedawnienie w prawie podatkowym. Konferencja stanowiła okazję do dyskusji pomiędzy przedstawicielami teorii, jak i praktyki prawa podatkowego. Problematyka przedawnienia była rozpatrywana zarówno z punktu widzenia praktyki orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również działania organów podatkowych. Poruszone zostały przesłanki i skutki przedawnienia, wpływ wadliwości działania organów na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz przyszłości tej instytucji.

Z ramienia Kancelarii w wydarzeniu uczestniczyli: adwokat Krzysztof Topolewski, doradca podatkowy Iwona Jacieczko oraz specjalista do spraw podatków Wojciech Jankowski.

Konferencja była dla naszych przedstawicieli interesująca i wartościowa pod względem merytorycznym, jak i praktycznym.

Zdjęcie: Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content