„Rada Ministrów planuje wprowadzenie nowego rodzaju pełnomocnictwa” – artykuł radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

„Rada Ministrów planuje wprowadzenie nowego rodzaju pełnomocnictwa” – artykuł radcy prawnego Małgorzaty Łobockiej-Szok w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii omawiają ważne dla praktyki zmiany prawa.

W opracowaniu z dnia 2 września 2022 roku radca prawny Małgorzata Łobocka-Szok odniosła się do nowego rodzaju pełnomocnictwa, jakie planuje wprowadzić Rada Ministrów.

W artykule mec. Łobocka-Szok wskazuje, że: „W Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad ustawą wprowadzającą do KC nową instytucję w postaci pełnomocnictwa opiekuńczego. Przygotowywany projekt ma być komplementarny i obejmować również zmiany KPC, w którym dodany zostanie nowy tryb postępowania odrębnego – postępowania o odwołanie pełnomocnictwa opiekuńczego, a także nowelizację ustawy z 14.2.1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192; dalej: PrNot). Ma powstać Rejestr Pełnomocnictw Opiekuńczych, prowadzony przy Krajowej Radzie Notarialnej.”

Artykuł dostępny w całości pod linkiem: https://legalis.pl/rada-ministrow-planuje-wprowadzenie-nowego-rodzaju-pelnomocnictwa/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content