Radcowie prawni specjalizujący się w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów leczniczych wzięli udział w 10. Kongresie Prawa Medycznego

Radcowie prawni specjalizujący się w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów leczniczych wzięli udział w 10. Kongresie Prawa Medycznego

W dniach 2-3 grudnia 2021 roku odbył się jubileuszowy, 10. Kongres Prawa Medycznego organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego. Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie praktyków i teoretyków prawa oraz osób wykonujących zawody medyczne i pracowników podmiotów leczniczych odbyło się online.

W Kongresie, podobnie jak w latach ubiegłych, uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych naszej Kancelarii: radca prawny Ewelina Jeglikowska, radca prawny Magdalena Cieślińska-Dopierała, radca prawny Anna Piotrowska-Musioł, radca prawny Joanna Zielińska.

Wydarzenie to od wielu lat stanowi okazję do wymiany poglądów w zakresie aktualnych zagadnień i problemów prawa medycznego. Tegoroczne spotkanie miało na celu omówienie przede wszystkim kwestii prawnych związanych z wciąż panującym stanem epidemii, a także analizę przepisów w zakresie odpowiedzialności personelu medycznego za podejmowane działania i rekompensat za roszczenia zgłaszane przez pacjentów.

Podczas Kongresu poruszane były m.in. tematy związane z ograniczeniami praw jednostek w związku z pandemią, nowelizacją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie zasad i procedur prowadzenia eksperymentów medycznych oraz oceną funkcjonowania ustawy o działalności leczniczej.

Informacje uzyskane podczas Kongresu z pewnością będą wykorzystywane przez mecenasów Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych w ramach świadczonej przez nich kompleksowej obsługi prawnej wielu prywatnych i publicznych podmiotów leczniczych na terenie całego kraju.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content