Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną wywiedzioną przez Kancelarię

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną wywiedzioną przez Kancelarię

W dniu 28 stycznia 2021 roku Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną, skierowaną przez adwokat Annę Respond w imieniu weterana-poszkodowanego Wojska Polskiego, będącego uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego małżonków, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. 

Kancelaria jako uczestnik programu „Weterani są wśród nas – Miejsce Przyjazne Weteranom”, organizowanego przez Fundację Stratpoints (http://sowislo.com.pl/aktualnosci/stratpoints-%E2%80%93-nowy-partner-kancelarii.html), pomoc prawną dla weterana-poszkodowanego świadczyła pro bono.

https://www.stratpoints.eu/2021/02/05/sukces-kancelarii-adwokatow-i-radcow-prawnych-p-j-sowislo-topolewski-sp-k-a/

Orzeczeniem tym, Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Kancelarii w przeważającej części i uchylił (w zakresie niekorzystnym dla skarżącego) orzeczenie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym:

Małżeństwo uczestników postępowania zostało zawarte w 2000 roku i trwało do 2010 roku.

W czasie trwania małżeństwa wnioskodawczyni była wspólnikiem trzech spółek cywilnych, których dochody stanowiły jedyne źródło dochodów wnioskodawczyni.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności, wnioskodawczyni wspólnie z drugim wspólnikiem jednej ze spółek w 2003 roku nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Zarówno Sąd pierwszej, jak i drugiej instancji przyjął, że wyżej wymieniony składnik majątku, stanowi majątek odrębny wnioskodawczyni. Sądy odmiennie również, od wniosków uczestnika (weterana-poszkodowanego), oceniły kwestie wypłacania zysków ze spółek cywilnych oraz możliwości rozłożenia zasądzonej na rzecz wnioskodawczyni spłaty na raty.

Z powyższymi rozstrzygnięciami nie zgodził się uczestnik (weteran-poszkodowany) i postanowił skierować skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Ze względu na wąsko rozumianą zasadę surogacji składników majątku odrębnego małżonków w dacie nabywania prawa użytkowania wieczystego gruntu, Sąd Najwyższy przyjął, że udział wnioskodawczyni w tym prawie wszedł do majątku wspólnego małżonków.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content