Sprzedaż kilku działek gruntu nie zawsze z podatkiem dochodowym

Sprzedaż kilku działek gruntu nie zawsze z podatkiem dochodowym

Osoba fizyczna w roku 2015 roku nabyła do majątku osobistego z przeznaczeniem na cele prywatne (rekreacja) kilka niezabudowanych nieruchomości gruntowych. W momencie ich zakupu nie zakładano  dalszej odsprzedaży jednakże z uwagi na zmianę planów życiowych podjęto decyzję o ich sprzedaży. W tym celu właściciel przeprowadził działania zmierzające do wznowienia granic, podziału działek oraz uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla nieruchomości. W związku z tego rodzaju aktywnością  pojawiły się wątpliwości czy planowane transakcje będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kwestia opodatkowania sprzedaży kilku nieruchomości zależy od uznania czy transakcje tego typu mieszczą się w granicach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym (w takim przypadku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli sprzedaż następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie), czy też wykazują cechy profesjonalnego obrotu handlowego (i wówczas jest opodatkowana jako dochód z działalności gospodarczej). W imieniu naszego Klienta doradca podatkowy Iwona Jacieczko oraz Wojciech Jankowski z Departamentu Doradztwa Podatkowego wystosowali do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. W odpowiedzi na ten wniosek organ podatkowy w pełni podzielił stanowisko naszych doradców podatkowych i uznał, iż czynności podejmowane przez naszego Klienta nie mają charakteru profesjonalnego działania przypisywanego przedsiębiorcom i mieszczą się w zwykłych działaniach związanych z właściwym zarządem własnym majątkiem. Co za tym idzie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że sprzedaż przez naszego Klienta działek nabytych w 2015 roku nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej zatem nie pojawi się obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. 

W wyniku działań Kancelarii nasz Klient może bezpiecznie przeprowadzić planowane transakcje, bez obawy sporu z organami podatkowymi, które mogłyby zażądać od niego zapłaty podatku od tych czynności. Zgodnie bowiem z przepisami Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content