Stratpoints – nowy Partner Kancelarii

Stratpoints – nowy Partner Kancelarii

W dniu 4 marca 2019 r. w Warszawie podpisany został list intencyjny z Fundacją Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS. Sygnatariuszami dokumentu byli Generał broni rez. dr Mirosław Różański – Fundator i Prezes Fundacji oraz adwokat Paweł Sowisło założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii.

Misją Fundacji jest stworzenie platformy dla strategicznego myślenia o bezpieczeństwie, wspierającej instytucje publiczne i podmioty prywatne oraz działające na rzecz weteranów i ich rodzin na zasadach otwartości, obiektywizmu i neutralności światopoglądowej, politycznej i kulturowej. List intencyjny stanowi deklarację woli nawiązania współpracy polegającej na świadczeniu przez Kancelarię usług prawnych na rzecz Fundacji, mających zapewnić warunki do efektywniejszej i skuteczniejszej realizacji jej statutowych celów.

Pamiętając o naczelnej maksymie Kancelarii – zrozumieć potrzeby Klienta – wyrażamy głęboką nadzieję, że wzajemna współpraca wpłynie w znaczący sposób na rozwój idei, celów oraz działań realizowanych przez Fundację.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content