Sukces przed WSA w Warszawie w sprawie skargi na decyzję MSWiA

Sukces przed WSA w Warszawie w sprawie skargi na decyzję MSWiA

WSA w Warszawie uwzględnił skargę przygotowaną przez Kancelarię na decyzję MSWiA wydaną w trybie art. 8 Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Postępowanie zostało zainicjowane wnioskiem skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma możliwość wyłączenia przepisów obniżających emeryturę bądź rentę wobec funkcjonariusza, którzy pełnił służbę przed 1990 r. Wyłączenie może nastąpić wówczas, gdy służba przed 1990 r. miała charakter krótkotrwały, a funkcjonariusz swą służbę pełnił rzetelne, w szczególności gdy powierzone zadania wykonywał z narażeniem życia i zdrowia. Mimo że służba Skarżącego przed rokiem 1990 stanowiła zaledwie 10% jego wysługi, a on legitymował się wybitnymi osiągnięciami w służbie, za które był wyróżniany Organ wydał decyzję negatywną.

WSA w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem Organu w zakresie wykładni pojęcia „krótkotrwałej służby”, przyznając rację argumentom prezentowanym przez Kancelarię w treści skargi, a mianowicie, że przesłanki tej nie można interpretować w jedynie w znaczeniu językowym, bowiem kluczowy jest kontekst znaczeniowy w jakim funkcjonuje pojęcie „krótkotrwałości”. Punktem odniesienia powinien być czas trwania pracy zawodowej, zatem za krótkotrwałą może być uznana służba, która trwała kilka lat.

Wyrok WSA ma istotne znaczenie w kontekście decyzji wydawanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ze strony Kancelarii Skarżącego reprezentował adwokat Jan Dudzik i aplikant radcowski Dominika Krzysztofik.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content