Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii – dużej spółki z branży logistycznej działającej na rynku europejskim. Naszego Klienta reprezentowali adwokat Monika Gruszczyńska oraz adwokat Wojciech Wieruszewski. Wartość szkody Sąd ustalił na blisko 1 milion złotych i zobowiązał oskarżonych do jej naprawienia. Wśród osób, które zostały skazane znajdowali się pracownicy pokrzywdzonej spółki (naszego Klienta) odpowiedzialni za zlecanie i rozliczanie transportów podwykonawców oraz działający z nimi wspólnie i w porozumieniu przewoźnicy, którym te zlecenia transportowe były udzielane. Sposób działania sprawców polegał na tym, że przewoźnik w porozumieniu z pracownikiem pokrzywdzonej spółki (naszego Klienta) wystawiał fikcyjną fakturę VAT, która obejmowała wynagrodzenie za niezleconą i niewykonaną usługę transportową. Następnie pracownicy poszkodowanej spółki (naszego Klienta) odpowiedzialni za weryfikowanie udzielonych zleceń oraz dostarczanych faktur VAT potwierdzali swoimi podpisami, że usługa transportowa rzeczywiście została wykonana i kierowali taką fakturę VAT do wypłaty. Z uwagi na współdziałanie pracowników poszkodowanej spółki (naszego Klienta) wraz z przewoźnikami proceder ten był trudny do wykrycia i udowodnienia. 

Cywilna odpowiedzialność osób skazanych w postępowaniu karnym została ustalona przez Sąd Okręgowy w Koninie, który wyrokiem z dnia 11 lutego 2019 roku zasądził od pozwanych przewoźników i pracowników solidarnie na rzecz naszego Klienta obowiązek zwrotu wyłudzonego wynagrodzenia za fikcyjne transporty. 

Adwokat Monika Gruszczyńska z sukcesem reprezentowała także pokrzywdzoną spółkę w sprawach z zakresu prawa pracy, wszczętych wskutek odwołań pracowników od wypowiedzeń dyscyplinarnych. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content