Sukcesy Kancelarii w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Sukcesy Kancelarii w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Kancelaria reprezentując jedną z gmin powiatu poznańskiego toczy obecnie liczne spory sądowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Reprezentowana przez Kancelarię gmina była organizatorem akcji letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży. Organizowane zajęcia o charakterze rozrywkowym tj. wyjścia na basen, do kina czy organizowanie gier sportowych, miały na celu zapewnienie dzieciom aktywnego spędzania czasu w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.  

Z uwagi na fakt, iż zajęcia w większości prowadzone były przez nauczycieli należących do szkół z obszaru tej gminy (gdyż osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje), organ rentowy zakwestionował zawierane umowy zlecenia pomiędzy tymi nauczycielami a gminą. W uzasadnieniu decyzji ZUS wyjaśnił, że organizowanie tego typu wypoczynku stanowiło realizację zadań statutowych poszczególnych szkół.

W konsekwencji organ rentowy stwierdził, że przychód nauczyciela uzyskany z tytułu w/w umowy zlecenia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne poszczególnych szkół.

Niemniej, po dokonaniu oceny materiału dowodowego, Sąd Okręgowy w Poznaniu podzielił stanowisko przedstawione przez Kancelarię wyrażone w odwołaniach od decyzji i zmienił zaskarżone decyzje ZUS. Dotychczas orzeczenia Sądu podzielają prezentowaną argumentację, tym samym Kancelaria wygrywa sprawy dla swojego Klienta. Z uwagi na składane przez organ rentowy apelacje, Kancelaria oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej, by ostatecznie potwierdzić prawidłowe stanowisko reprezentowanej gminy.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content