Szpital nie odpowiada za upadek pacjentki – Sąd oddalił powództwo przeciwko naszemu Klientowi

Szpital nie odpowiada za upadek pacjentki – Sąd oddalił powództwo przeciwko naszemu Klientowi

Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 17 czerwca 2021 roku wydał wyrok, na mocy którego oddalił powództwo o zapłatę, wytoczone przez pacjentkę przeciwko jednemu z poznańskich Szpitali. 

Powódka dochodziła zapłaty kwoty w łącznej wysokości 400.000,- złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z upadkiem, jakiemu uległa podczas udzielania świadczeń rehabilitacyjnych w 2015 roku. 

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, iż powódka nie wykazała, aby do zdarzenia niepożądanego w postaci upadku doszło z winy personelu medycznego oraz na skutek niezachowania w Szpitalu zasad bezpieczeństwa. Ponadto, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie biegłych, Sąd stwierdził, że nie zachodzi w sprawie adekwatny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem, a szkodą na zdrowiu pacjentki. 

Powyższe nie pozwoliło na przypisanie Szpitalowi odpowiedzialności na podstawie art. 415 k.c. i art. 430 k.c.

Sprawa prowadzona była przez adwokata Paulinę Kozłowską oraz radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych w ramach świadczonej przez panie mecenas kompleksowej obsługi prawnej poznańskiego Szpitala.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content