Uczestnictwo Kancelarii w III Pomorskiej Konferencji Prawników Izb Lekarskich

Uczestnictwo Kancelarii w III Pomorskiej Konferencji Prawników Izb Lekarskich

W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. w Jastrzębiej Górze odbyła się III Pomorska Konferencja Prawników Izb Lekarskich, w której Kancelaria P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.  uczestniczyła w związku ze świadczoną obsługą prawną Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
W czasie tego wydarzenia Kancelarię reprezentowali członkowie Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych: mec. Magdalena Cieślińska-Dopierała, mec. Ewelina Jeglikowska, mec. Michał Sierpiński oraz aplikanci Joanna Badke i Michał Górski.
Konferencja miała na celu omówienie bieżących zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu lekarskiego, w tym kwestii związanych z postępowaniem z zakresu odpowiedzialności zawodowej po zmianach procedury karnej, a także zmian w przepisach obowiązujących od 2016 r., dotyczących m.in. zasad wystawiania recept na leki refundowane oraz kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej (w szczególności w formie elektronicznej) i telemedycyną. Przedmiotem dyskusji były także projektowane zmiany przepisów z zakresu  ochrony  zdrowia,  m.in.  przywrócenie  stażu podyplomowego, zmiany w ustawie o działalności leczniczej oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Uzyskane podczas Konferencji cenne informacje, uzupełnione wymianą wzajemnych doświadczeń zdobytych przez jej uczestników w ramach obsługi izb lekarskich z całego kraju, stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, która przyczynia się do prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej izb lekarskich oraz podmiotów leczniczych na najwyższym poziomie.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content