„Ujednolicenie reguł wnoszenia pism na gruncie różnych ustaw procesowych” – omówienie nowej regulacji prawnej dokonane przez radcę prawnego Małgorzatę Łobocką-Szok dla Serwisu Informacji Prawnej „Legalis”

„Ujednolicenie reguł wnoszenia pism na gruncie różnych ustaw procesowych” – omówienie nowej regulacji prawnej dokonane przez radcę prawnego Małgorzatę Łobocką-Szok dla Serwisu Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii komentują ważne dla praktyki nowelizacje prawa.

W opracowaniu z dnia 11 lipca 2022 roku omówiony został temat opracowanego przez Senat projektu ustawy, której celem jest ujednolicenie przepisów dotyczących skutków nadania pism procesowych, obowiązujących na gruncie poszczególnych procedur. Nowelizacja przepisów ma obejmować podstawowe ustawy procesowe, tj. KPA, KPC, KPK, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Ordynacji podatkowej. Jednym z założeń projektowanej regulacji jest realizacja zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, wyrażonej w art. 2 Konstytucji.

Autorką opracowania opublikowanego przez Serwis Informacji Prawnej „Legalis” jest radca prawny Małgorzata Łobocka Szok. Pani Mecenas wskazuje, że projektowane zmiany zasługują na aprobatę. Niespójność ustaw procesowych w zakresie tak podstawowej kwestii, jak sposób nadania czy też złożenia pisma, determinujący zachowanie terminu na jego wniesienie, zdecydowanie powinna zostać wyeliminowana. Stanowi ona bowiem zarówno zagrożenie dla samych obywateli oraz ich interesów procesowych, jak również poważną niedogodność dla ich pełnomocników, którzy – poruszając się w różnych procedurach – muszą zachować szczególną ostrożność.

Opracowanie dostępne jest w całości pod linkiem: https://legalis.pl/ujednolicenie-regul-wnoszenia-pism-na-gruncie-roznych-ustaw-procesowych/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content