Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez NSA

Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 listopada 2018 r. uwzględnił skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Koszalina w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (sygn. akt I OSK 351/17).

NSA w całości podzielił argumentację naszej Kancelarii zawartą w skardze kasacyjnej i tym samym uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W uzasadnieniu swego orzeczenia Sąd stanął na stanowisku, że nawet dokumenty tzw. „wewnętrzne” sporządzone przez organ stanowią informację publiczną, która podlega udostępnieniu.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content