Uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie cen transferowych

Uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie cen transferowych

W dniu 27 października 2020 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zapadł kolejny korzystny wyrok w prowadzonej przez doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko sprawie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) dla transakcji przeprowadzanych między uczelnią publiczną a podmiotem przez nią utworzonym (szpitalem).    

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał częściowo niekorzystną interpretację, w której uznał, że:

  • do 31 grudnia 2018 roku przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej ani podmiotowego (dla uczelni publicznych oraz szpitali) ani też przedmiotowego (dla transakcji zawieranych pomiędzy uczelnią a szpitalem, czy też dla transakcji pomiędzy podmiotami, których działalność jest uregulowana w innych ustawach),
  • od 1 stycznia 2019 roku nie istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji dla transakcji, które są pozbawione gospodarczego charakteru, w pozostałym zakresie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. 

Po złożeniu skargi Sąd uchylił niekorzystną część interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 

Podkreślić należy, że w dniu 28 sierpnia 2020 roku uzyskaliśmy dla uczelni publicznej korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który potwierdził, iż nie istnieją powiązania, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomiędzy uczelnią a podmiotami przez nią utworzonymi.  

Orzeczenia wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w obu powyżej opisanych sprawach mają charakter precedensowy. Uprawomocnienie się tych orzeczeń potwierdzi brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przez szpitale oraz ich podmioty tworzące i to zarówno w zakresie transakcji dokonanych przed 31 grudnia 2018 roku jak i po 1 stycznia 2019 roku, co uwolni te podmioty od konieczności ponoszenia znacznych kosztów sporządzenia skomplikowanej dokumentacji podatkowej.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content