Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed Krajową Izbą Odwoławczą

W dniu 19 grudnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie (KIO 3212/22), w którym oddaliła odwołanie wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego (sprzęt informatyczny, sprzęt specjalistyczny, meble) Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej”, znak postępowania ID.272.19.2022.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że treść oferty wybranego Wykonawcy była niezgodna z warunkami zamówienia. Odwołujący podnosił, że sprzęt oferowany przez wybranego Wykonawcę jest niezgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Ponadto Odwołujący zarzucił Zamawiającemu nieuzasadnione przyznanie ofercie wybranego Wykonawcy punktów w kryterium „Posiadane certyfikaty jakości”, gdyż fakt posiadania certyfikatu TÜV wynikał z Formularza Cenowego, a nie Formularza Ofertowego.

Odwołujący domagał się odrzucenia oferty Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a ewentualnie przyznania mu 0 pkt w kryterium „Posiadane certyfikaty jakości”. Tym samym KIO potwierdziła zasadność dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego.

Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentował radca prawny Bartłomiej Mazur.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content