Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w zakresie podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika

Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w zakresie podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika

Sprawa dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego, czyli podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. W zamyśle ustawodawcy rozwiązanie to miało być skierowane do podatników posiadających określone nieruchomości komercyjne w postaci budynków biurowych oraz budynków handlowo-usługowych, których wartość początkowa przekracza 10 mln złotych. Jednak w wyniku nowelizacji ustawy, od dnia 1 stycznia 2019 roku, minimalnym podatkiem dochodowym zostały objęte wszystkie budynki, położone na terytorium Polski, które generują przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił przygotowaną przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uznając, że uczelnie udostępniając odpłatnie swoim studentom miejsca w akademikach nie są obowiązane do zapłaty wspomnianego podatku. 

Co istotne, do tej pory zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne wydawały odmienne orzeczenia, zrównując de facto działalność uczelni publicznych w tym zakresie z działalnością podmiotów komercyjnych osiągających zyski z wynajmu budynków.

To przełomowe rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie dla wszystkich uczelni posiadających domy studenckie. Konieczność zapłaty minimalnego podatku dochodowego od akademików, wiąże się bowiem ze znacznymi obciążeniami finansowymi dla takich podmiotów.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content