V Pomorska Konferencja Prawników Izb Lekarskich

V Pomorska Konferencja Prawników Izb Lekarskich

W dniach 25-27 kwietnia 2019 roku w Jastrzębiej Górze odbyła się V Pomorska Konferencja Prawników Izb Lekarskich, w której uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych naszej Kancelarii, tj.: aplikant adwokacki Paulina Kozłowska oraz prawnik Jakub Wieczerzak.

Konferencja miała na celu omówienie bieżących zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu lekarskiego oraz wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, m.in. z obowiązującym lekarzy i lekarzy dentystów zakazem reklamy, obowiązkiem odbywania przez lekarzy przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu, a także kwestii odnoszących się do postępowań prowadzonych przez sądy lekarskie, w tym przede wszystkim w zakresie orzekanych kar pieniężnych. Znaczna część konferencji poświęcona była aktualnym problemom wynikającym z wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących ochrony danych medycznych, w tym z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1. oraz pracom nad projektem kodeksu branżowego, mającego doprecyzować zasady przetwarzania danych osobowych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Uzyskane podczas Konferencji cenne informacje, uzupełnione wymianą wzajemnych doświadczeń zdobytych przez jej uczestników w ramach obsługi izb lekarskich z całego kraju, stanowiły niezwykle cenne źródło wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, która przyczyni się do prowadzenia przez nasz Departament Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych kompleksowej obsługi prawnej izb lekarskich oraz podmiotów leczniczych w dalszym ciągu na najwyższym poziomie.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content