Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacja Pracodawców

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacja Pracodawców

W dniach 16-18 maja 2019 r. w Karpaczu odbyło się XLIV Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacja Pracodawców.

W Zgromadzeniu udział wzięli dyrektorzy placówek opieki zdrowotnej z województwa wielkopolskiego, kierownicy najważniejszych komórek organizacyjnych tych placówek oraz radcowie prawni świadczący obsługę prawną jednostek organizacyjnych służby zdrowia.

Obrady Zgromadzenia zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części obrad omawiano wewnętrzne sprawy organizacyjne Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacja Pracodawców. W części drugiej – szkoleniowej – przedstawiciele naszej Kancelarii, tj.  radca prawny Jacek Słupczyński – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Informacji oraz radca prawny Magdalena Cieślińska z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych zaprezentowali problematykę cyberbezpieczeństwa, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 1560). Nasi prelegenci omawiając uregulowania zawarte we wspomnianej Ustawie wskazali w szczególności na obowiązki i zadania jakie mogą zostać nałożone na dyrektorów placówek medycznych, w przypadku otrzymania decyzji o uznaniu danej placówki medycznej za operatora usługi kluczowej.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content