„Wiele szpitali w związku z walką z epidemią poniosło koszty przewyższające ich ryczałty” – wywiad mec. Anny Piotrowskiej-Musioł dla „Dziennika Gazety Prawnej”

„Wiele szpitali w związku z walką z epidemią poniosło koszty przewyższające ich ryczałty” – wywiad mec. Anny Piotrowskiej-Musioł dla „Dziennika Gazety Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Kadry i Płace” (nr 195/2021) opublikował w dniu 7 października 2021 roku wywiad z radcą prawnym Anną Piotrowską-Musioł pt.: „Wiele szpitali w związku z walką z epidemią poniosło koszty przewyższające ich ryczałty”.

Zagadnienie poruszone w wywiadzie dotyczy precedensowego powództwa skierowanego przez Kancelarię w imieniu jednego ze szpitali wojewódzkich przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o zapłatę blisko 90 milionów złotych, których podczas obowiązywania stanu epidemii Fundusz nie wypłacił temu szpitalowi w związku z przekształceniem go w szpital zakaźny, dedykowany pacjentom z zakażeniem wirusem SARS CoV-2. Było to wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące tej jednostce z tytułu przynależności do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali). Fundusz stanął na stanowisku, że szpital nie wykonał zakładanego poziomu świadczeń „sieciowych”, a zamiast tego otrzymywał wynagrodzenie ze specjalnego funduszu covidowego przeznaczonego na finansowanie świadczeń dla pacjentów hospitalizowanych w związku z zakażeniem wirusem SARS CoV-2.

Tymczasem szpital – pomimo przekształcenia go w szpital zakaźny jednoimienny, a następnie w szpital IV poziomu systemu zabezpieczenia covidowego, kontynuował udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach (nie doszło zatem do przerwy w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej) i nie zmienił zakresu udzielanych świadczeń (w dalszym ciągu utrzymywał potencjał wykonawczy do realizowania świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach zakontraktowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej). Realizował wprawdzie umowę sieciową na poziomie niższym niż zakładany, jednak w miarę zwalniania łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 wykonanie to wzrastało. Co więcej, podobnie jak zdecydowana większość szpitali w Polsce, skorzystał z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego obejmującego rok 2020 do dnia 31 grudnia 2021. W konsekwencji nadal może „nadrabiać” świadczenia określone w limitach dla ubiegłego roku.

KM_C368 Q76

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content