Wstrzymanie licytacji nieruchomości – sukces w sprawie prowadzonej przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego i doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko w zakresie skutków określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.

Wstrzymanie licytacji nieruchomości – sukces w sprawie prowadzonej przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego i doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko w zakresie skutków określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 8 października 2019 r., określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013r. w kwocie 154 730 zł oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z 15 czerwca 2020 r., w ramach której organ utrzymał w mocy decyzję I instancji.

Korzystne dla Klientki Kancelarii postanowienie jest skutkiem powołanej w piśmie procesowym przez doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko argumentacji, iż realizacja wyżej wymienionych decyzji, a tym samym sprzedaż nieruchomości podatnika bezpowrotnie pozbawi Klientkę Kancelarii istotnego składnika jej majątku, który determinuje jej sytuację finansową.

NSA uznał wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji organów podatkowych za zasadny wskazując, iż „skarżąca w piśmie zawierającym wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji zawarła wyczerpujące uzasadnienie. Nie ograniczając się do ogólnych wywodów na temat istoty wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu przedstawiła liczne dokumenty na poparcie twierdzenia, ze wystąpienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tej decyzji jest podyktowane niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków w przypadku wykonania decyzji określającej skarżącej zobowiązanie podatkowe.”

Następnie Sąd w całości przychylił się do interpretacji art. 61 § 3 p.p.s.a zaprezentowanej przez pełnomocnika Klientki podkreślając, iż przewidziana w przepisie ochrona tymczasowa nie służy zabezpieczeniu strony przed jakimikolwiek skutkami wykonania zaskarżonej decyzji, lecz jedynie przed skutkami bezpośrednio związanymi z jej wykonaniem, których ponadto nie można byłoby naprawić w razie ewentualnego uwzględnienia skargi – a zatem znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie.

Analizując sprawę należy zwrócić szczególną uwagę na instytucję wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, opisaną w we wskazanym wyżej  art. 61 § 3 p.p.s.a., a przede wszystkim na fakt, iż zastosowanie jej również na ostatnim z etapów postępowania przed Sądami Administracyjnymi, może skutkować pozytywnym rozstrzygnięciem dla Klienta.

Sprawę w Kancelarii prowadzi adwokat Krzysztof Topolewski oraz doradca podatkowy Iwona Jacieczko.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content