Wygrana apelacja w sprawie zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Wygrana apelacja w sprawie zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowieniem z dnia 26 maja 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu na skutek apelacji wywiedzionej przez Kancelarię w imieniu jednostki samorządu terytorialnego Gminy – jako spadkobiercy ustawowego, zmienił zaskarżone postanowienie w sprawie dotyczącej zmiany postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku i ustalił prawidłowego spadkobiercę ustawowego.  

Przed Sądem Rejonowym w Szamotułach toczyło się postępowanie z wniosku Prokuratury Rejonowej w Szamotułach z udziałem reprezentowanej przez Kancelarię jednostki samorządu terytorialnego (Gminy uznanej za spadkobiercę ustawowego) o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W sprawie doszło do błędnego ustalenia kręgu spadkobierców, a wydane postanowienie w tej sprawie uprawomocniło się. 

Kancelaria wystąpiła z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej o podjęcie działań zmierzających do zmiany prawomocnego postanowienia. Pomimo, iż Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, na skutek apelacji złożonej przez Kancelarię Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił zaskarżone postanowienie i stwierdził, że spadek nabyła inna gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Tym samym w wyniku podjętych przez Kancelarię czynności doszło do prawidłowego ustalenia kręgu spadkobierców. Problem w sprawie dotyczył błędnego ustalenia gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – było nim Miasto, a nie Gmina, przy czym Miasto nie wchodziło w skład Gminy. Sąd Rejonowy w Szamotułach dysponował przy tym dokumentami, z których ta okoliczność wynikała. 

Podstawą prawną istotną dla sprawy był przepis art. 679 § 1 zd. 1 k.p.c., zgodnie z którym dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jest to szczególne postępowanie, zastępujące postępowania o wznowienie postępowania.  

W toku postępowania konieczne było wykazanie, że postanowienie na mocy, którego błędnie ustalono krąg spadkobierców nie może się ostać w systemie prawnym, bowiem jest ono sprzeczne z rzeczywistym stanem faktycznym, wobec czego nie może odpowiadać prawu.  

Sprawa jest już prawomocnie zakończona, a reprezentowana Gmina nie nabyła długów spadkowych w wysokości prawie 3 milionów złotych. Nabycie spadku przez Miasto nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza. 

Gminę skutecznie reprezentowały w tej sprawie: adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Aneta Fornalik.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content