Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą, która potwierdziła prawidłowość warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert

Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą, która potwierdziła prawidłowość warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz PKP PLK S.A., pn.: „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy – Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” w systemie “Projektuj i Buduj” Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 10 listopada 2020 r. (KIO 2654/20) oddaliła w całości odwołanie wniesione przez Wykonawcę. Budimex S.A. skarżył określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert w zakresie zasadności dokonywania oceny personelu skierowanego do realizacji zamówienia (kierownik budowy, projektant).

Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą skutecznie reprezentowali: radca prawny Grzegorz Józefiak oraz radca prawny Wojciech Piórkowski z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content