Wygrana w Sądzie pracy – uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

Wygrana w Sądzie pracy – uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

W dniu 7 stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok, uwzględniający apelację skierowaną przez radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł oraz adwokata Paulinę Kozłowską w imieniu lekarza rezydenta zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym. Sąd II instancji zmienił w całości wyrok Sądu Rejonowego w Nowej Soli i zasądził na rzecz pracownika odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. 

Pracownik, będący lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne w podmiocie leczniczym został przez pracodawcę zobowiązany do odbycia dyżuru medycznego w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Lekarz rezydent miał ze Szpitalem zawartą umowę o pracę na czas określony (okres odbywania rezydentury) i jako osoba przygotowująca się do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza zobowiązany był do udzielania świadczeń objętych programem specjalizacji. Pracownik nie miał zawartej ze Szpitalem odrębnej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ocenie lekarza rezydenta polecenie służbowe nie zostało skutecznie wydane, wobec czego lekarz nie odbył dyżuru. W konsekwencji, pracodawca rozwiązał z nim umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z jego winy.

Nie zgodziwszy się z decyzją Dyrekcji Szpitala, lekarz rezydent skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. 

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content