Wygrana w sporze dotyczącym podatku VAT

Wygrana w sporze dotyczącym podatku VAT

W 2017 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął kontrolę podatkową u naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność deweloperską. W toku kontroli zakwestionowano jego prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie bazy danych. Nabyte dane zostały przez niego wykorzystane do badania rynku oraz poszukiwania potencjalnych klientów. 

Nasz Klient nie zgodził się z ustaleniami kontroli, dlatego wszczęto w tej sprawie postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem w 2019 roku niekorzystnej dla Podatnika decyzji. W rozstrzygnięciu tym organ podatkowy, podtrzymał swoje stanowisko dotyczące stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. W konsekwencji, Urząd Skarbowy odmówił Przedsiębiorcy zwrotu podatku VAT. 

W wyniku odwołania przygotowanego przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego oraz Wojciecha Jankowskiego z Działu Podatkowego Kancelarii Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. Organ odwoławczy przychylił się do argumentacji zawartej w odwołaniu, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług warunkiem uprawniającym do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest wykorzystywanie nabywanych towarów, bądź usług do czynności opodatkowanych. Nie można uzależniać tego prawa od spełnienia dodatkowych kryteriów, jak chociażby wystąpienia określonego efektu, czyli w analizowanej sprawie, np. nabycia towarów oferowanych przez naszego Klienta.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content