Wzięliśmy udział w konferencji naukowej pt. „Badania kliniczne – nowe możliwości rozwoju medycyny”

Wzięliśmy udział w konferencji naukowej pt. „Badania kliniczne – nowe możliwości rozwoju medycyny”

W dniu 24 listopada 2021 roku z inicjatywy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Fundacji NeurOstArt odbyła się konferencja naukowa pt. „Badania kliniczne – nowe możliwości rozwoju medycyny”.

Konferencję otworzył Dyrektor Szpitala dr n. med. Przemysław Daroszewski witając przybyłych gości, wśród których obecne były prelegentki – przedstawicielki naszej Kancelarii – radca prawny Anna Piotrowska-Musioł i radca prawny Joanna Zielińska.

Czynny udział w Konferencji wzięli przedstawiciele nauki: dr n. med. Rafał Staszewski – Dyrektor Generalny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Członek Rady Naukowej Agencji Badań Medycznych; prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – Zastępca Dyrektora ds. Badań Klinicznych Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jedną z prelekcji – dotyczącą eksperymentu medyczny i badań klinicznych w świetle nowych uregulowań prawnych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny wygłosiły radca prawny Anna Piotrowska-Musioł oraz radca prawny Joanna Zielińska z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych.

Konferencja w formie webinarium składała się z trzech sesji, w której każda miała na celu omówienie zagadnień związanych z organizacją badań klinicznych. Ponadto, uwagę poświęcono między innymi etycznym aspektom badań klinicznych oraz compliance i adherence w badaniach klinicznych w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Konferencja stanowiła okazję do wymiany poglądów w zakresie istniejących regulacji dotyczących badań klinicznych, koniecznego zakresu ich zmian, a także ich dalszego rozwoju.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content