Adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Paulina Kozłowska wzięły udział w VII Konferencji Szkoleniowej i X Poznańskim Salonie Mediacji “Czy mediacja karna ma przyszłość?”

Adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Paulina Kozłowska wzięły udział w VII Konferencji Szkoleniowej i X Poznańskim Salonie Mediacji “Czy mediacja karna ma przyszłość?”

W dniu 29 listopada 2022 roku adwokat Anna Marciniak oraz adwokat Paulina Kozłowska wzięły udział w VII Konferencji Szkoleniowej i X Poznańskim Salonie Mediacji pod hasłem: “Czy mediacja karna ma przyszłość?”

Wydarzenie odbyło się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, a jego organizatorami byli Wydział Prawa i Administracji UAM, Centrum Wsparcia Mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk zaangażowanych w promowanie mediacji, którzy na co dzień uczestniczą w mediacjach lub postępowaniach, w których mediacje są prowadzone w różnym charakterze: wykładowcy akademiccy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcy prawni oraz mediatorzy. Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja na temat konieczności szerzenia wiedzy o mediacji, potrzeby jej wykorzystania w sprawach karnych i w sprawach nieletnich oraz skuteczności prowadzenia mediacji w przypadku dopuszczenia się przez sprawców określonych kategorii przestępstw.

Głównym wnioskiem płynącym ze spotkania jest konieczność podejmowania działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz wszelkich grup zawodowych, które w ramach wykonywanych zadań mogłyby zachęcać strony konfliktów do ich rozwiązywania pozasądowo, z obopólną korzyścią. Wzrost ilości prowadzonych mediacji oraz ich skuteczności wymaga także ciągłego doskonalenia i dokształcania się mediatorów. Postulatem de lege ferenda zgłoszonym przez prelegentów jest konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych, pozwalających na faktyczne wykorzystanie mediacji w sprawach karnych jako narzędzia służącego do zakończenia sprawy, bez przeprowadzania długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego.

Gratulujemy organizatorom słusznej i niezwykle potrzebnej inicjatywy!

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content