Paulina Kozłowska

Paulina Kozłowska
Paulina Kozłowska
ADWOKAT

Specjalizuje się w prawie cywilnym, medycznym i w prawie pracy. Jest także obrońcą w sprawach karnych oraz w postępowaniach przed sądami lekarskimi. Posiada szerokie, praktyczne doświadczenie w kompleksowej obsłudze prywatnych i publicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Doradza członkom samorządu lekarskiego w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu. Wspiera pracodawców we wszelkich prawnych aspektach prowadzonych przez nich działalności, w szczególności w rozwiązywaniu sporów pracowniczych z kadrą menadżerską.

W codziennej praktyce zastępuje klientów w cywilnych sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (tzw. procesy o błędy medyczne) oraz w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Opiniuje, doradza oraz uczestniczy w charakterze pełnomocnika podmiotów leczniczych w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych, ale przede wszystkim w procesach cywilnych związanych z zawieraniem i realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest autorką oraz współautorką precedensowych strategii prowadzenia spraw, których przedmiotem jest dochodzenie roszczeń związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Biegle włada językiem angielskim. Prywatnie miłośniczka kryminałów i gier planszowych, w które grywa w wolnym czasie także ze współpracownikami z Kancelarii.

Inna aktywność zawodowa:
Uczestniczka i prelegentka na licznych konferencjach dotyczących tematyki prawa medycznego i karnego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, praw pacjenta i zasad wykonywania zawodu dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi oraz osób wykonujących zawody medyczne. Współautorka wydanego przez Kancelarię e-booka: “Nowelizacja KPC – praktyczny komentarz do najważniejszych zmian” (2023).

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze (UMK, Wydział Prawa i Administracji, 2015)
  • Aplikacja adwokacka (ORA Poznań, 2019)
  • Szkolenie „Mediacje Sądowe i Pozasądowe” (Polskie Centrum Edukacji Prawnej w Warszawie, 2022)

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content