Adwokat Paulina Kozłowska i aplikant adwokacki Kamil Modrzyk wzięli udział w szkoleniu z mediacji rówieśniczej dla mediatorów Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej

Adwokat Paulina Kozłowska i aplikant adwokacki Kamil Modrzyk wzięli udział w szkoleniu z mediacji rówieśniczej dla mediatorów Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej

19 lutego 2024 roku adwokat Paulina Kozłowska i aplikant adwokacki Kamil Modrzyk wzięli udział w szkoleniu z mediacji rówieśniczej, przeprowadzonym przez adwokata Katarzynę Effort-Szczepaniak i adwokata Katarzynę Piotrowską-Mańko dla mediatorów Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Podczas szkolenia przedstawiciele Kancelarii nabywali umiejętności w zakresie powadzenia szeroko rozumianych mediacji oświatowych, które swoim zakresem obejmują rozwiązywanie sporów:

  • pomiędzy uczniami,
  • w sporach pracowników oświaty (o charakterze cywilnym, dyscyplinarnym, czy też koleżeńskim),
  • w sporach pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi,
  • w konfliktach z zakresu prawa rodzinnego.

Głównym tematem szkolenia były jednak mediacje rówieśnicze, problemy stanowiące podstawę ich wszczęcia oraz omówienie skali zjawisk niepożądanych i potrzeby udziału mediatorów, w tym adwokatów-mediatorów w procesie rozwiązywania sporów nieletnich.

Przedstawiciele Kancelarii, którzy są mediatorami wpisanymi na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu zdobywają kolejne doświadczenia w polubownym rozwiązywaniu sporów, wychodząc naprzeciw także problemom dzieci, młodzieży i pracowników oświaty, którzy doświadczają konfliktów w tak ważnej dziedzinie życia społecznego. Bagatelizowanie problemów w oświacie prowadzi w wielu przypadkach do ich eskalacji. Brak interwencji w odpowiednim momencie sprawia, że rozwiązanie konfliktu następuje dopiero na drodze postępowania sądowego, którego udałoby się uniknąć korzystając z pomocy mediatorów. Dlatego też organy tworzące placówki oświatowe oraz dyrektorzy szkół dążą do wprowadzenia w swoich statutach klauzul mediacyjnych, które nie zawsze są prawidłowo formułowane, niekiedy przyjęte rozwiązania pozostają w sprzeczności z celem mediacji, a skuteczne, praktyczne jej zastosowanie zdarza się rzadko. Obwarowanie ustawodawcy licznymi regulacjami w tym zakresie sprawia, że skuteczne wprowadzenie do szkół mediacji często wymaga zaangażowania profesjonalistów.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content