Adwokat Paulina Kozłowska prelegentem na I OKN Praw osób z niepełnosprawnościami

Adwokat Paulina Kozłowska prelegentem na I OKN Praw osób z niepełnosprawnościami

W dniu 20 maja 2022 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praw osób z niepełnosprawnościami, organizowana przez Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa działające na WPiA UMCS. Konferencja odbyła się w formie zdalnej. Jej celem było omówienie tematów związanych m.in. z dostępnością, Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych oraz problemami, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu.

Jednym z prelegentów podczas tego wydarzenia była adwokat Paulina Kozłowska, która przedstawiła wystąpienie pt. „Uprawnienia pacjentów niepełnosprawnych w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej”.

Pani Mecenas w swojej prelekcji scharakteryzowała przysługujące osobom niepełnosprawnym szczególne uprawnienia do:

  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (np. świadczeń szpitalnych, specjalistycznych, rehabilitacji leczniczej);
  • korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
  • dostępu do wyrobów medycznych (w ramach określonych limitów finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania);
  • uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych.

Pani Mecenas przedstawiła warunki i zasady korzystania z wyżej wymienionych uprawnień przez osoby z niepełnosprawnościami.

W Konferencji wzięli udział pracownicy naukowi, przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, praktycy oraz studenci. Wystąpienie otwierające wydarzenie wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich – dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content