Analizy prawne i komentarze orzecznicze adwokat Anety Fornalik dla Serwisu Informacji Prawnej „Legalis”

Analizy prawne i komentarze orzecznicze adwokat Anety Fornalik dla Serwisu Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii komentują ważne dla praktyki orzeczenia sądów administracyjnych (w modułach: ius.focus oraz nius.orzeczniczy), a także opracowują analizy prawne praktycznych problemów z różnych dzień prawa (moduł: Analizy).

W miesiącu maju 2022 roku opublikowano następuje teksty adw. Anety Fornalik:

 1. „Jednorazowe uchybienie jest podstawą do cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.”
 2. „Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” (analiza praktyczna).
 3. „Kiedy świadczenie wychowawcze jest nienależne?”
 4. „Przepisy KPA a kary pieniężne.”
 5. „Niedopuszczalność kary umownej w umowie o ustanowienie użytkowania wieczystego.’
 6. „Gwarancja procesowa dostępu do akt sprawy administracyjnej.”
 7. „Zasady postępowania nostryfikacyjnego dyplomu.”
 8. „Zamiar publikacji w BIP nie zwalnia z obowiązku rozpoznania wniosku o dostęp do informacji publicznej.”
 9. „Informacja o działalności apteki ogólnodostępnej jest dopuszczalna.”
 10. „Zasady kontroli dotacji dla przedszkoli.”
 11. „Odpowiedni dostęp do drogi publicznej.”
 12. „Zarzut zasiedzenia służebności przesyłu nie wiąże Sądu.”
 13. „Warunki zabudowy: jak wyznaczyć obszar analizowany?” (analiza praktyczna).

Publikacje dostępne dla zalogowanych użytkowników Serwisu.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content