Artykuł i wypowiedź ekspercka naszych prawników w Dzienniku Gazeta Prawna

Artykuł i wypowiedź ekspercka naszych prawników w Dzienniku Gazeta Prawna

Dziennik Gazeta Prawna w wydaniu z dnia 31.01.2024 r. nr (22) opublikował:

Obszerny artykuł opublikowany jako wydanie specjalne dodatku Samorząd i Administracja (nr 22) „Schroniska dla bezdomnych zwierząt: za co odpowiadają gmina i wójt”, którego autorkami są adwokat Joanna Sowisło, adwokat Aneta Fornalik, radca prawny Agata Wencel-Socha i aplikantka adwokacka Katarzyna Wrembel.

Artykuł dotyczy obowiązków gmin w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz odpowiedzialności wójtów/burmistrzów/prezydentów miast wynikającej z realizacji tego obowiązku:

“(…) W mediach co pewien czas pojawiają się informacje o nieprawidłowościach w działalności schronisk czy nawet o postawieniu zarzutów podmiotom prowadzącym schroniska. Co przy tym istotne, znane są również przypadki, gdy prokuratury biorą pod lupę działania włodarzy, a nawet stawiają im zarzuty za nieodpowiedni nadzór nad schroniskami. Dziś wskazujemy m.in., jakie są zadania gminy w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom; jak gmina powinna zrealizować swoje obowiązki w tym zakresie, a także jaka jest odpowiedzialność wójta i gminy za prawidłową realizację tego zadania. Szczegółowo też omawiamy nowe wymagania, jakie od 27 stycznia br. muszą spełniać schroniska dla zwierząt. (…).”

LINK DO ARTYKUŁU:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9413424,schroniska-dla-bezdomnych-zwierzat-za-co-odpowiadaja-gmina-i-wojt.html

Komentarz ekspercki adwokat Pauliny Kozłowskiej w artykule red. Weroniki Szkwarek „Koniec z klauzulą sumienia? Ustawa jej nie zakaże”, opublikowanym w dziale „Kadry i Płace”.

Artykuł dotyczy tego, że: “Proponowana ustawa legalizująca aborcję do 12. tygodnia ciąży wprowadziła zamieszanie związane ze stosowaniem klauzuli sumienia, choć w praktyce nie zakłada w tym zakresie szczególnych zmian.”

W swojej wypowiedzi eksperckiej adwokat Paulina Kozłowska komentuje m. in. : „Procedowany projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie zakłada liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce, w szczególności w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania, a po upływie tego okresu – we wskazanych w projekcie przypadkach. ”

LINK DO ARTYKUŁU Z KOMENTARZEM:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/9416160,koniec-z-klauzula-sumienia-ustawa-jej-nie-zakaze.html

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content