Klient Kancelarii uniewinniony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Klient Kancelarii uniewinniony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Orzeczeniem Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO z dnia 29.01.2024 r. klient Kancelarii będący kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych został uniewinniony od zarzuconego mu czynu nieprzekazania w terminie sprawozdań kwartalnych dotyczących stanu zobowiązań kierowanej przez siebie jednostki, a więc z art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komisja uznała, że obwiniony nie ponosi winy w popełnieniu zarzuconego mu czynu, ponieważ z okoliczności wykazanych za pomocą dowodów przeprowadzonych w postępowaniu przed Komisją wynikało, że doszło w jednostce do zdarzeń uniemożliwiających złożenie ww. sprawozdań w terminie. Ponadto, postawa obwinionego jako kierownika jednostki sektora finansów publicznych wskazywała na dołożenie przez niego należytej staranności w takiej organizacji personelu jednostki i stosownych procedur wewnętrznych, aby usunąć przeszkody uniemożliwiające złożenie sprawozdań w terminie oraz skutki jego niezłożenia.

Co istotne, również sam Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wniósł o uniewinnienie obwinionego.

Obrońcą obwinionego była radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content