Artykuł i wypowiedzi eksperckie adwokat Anety Fornalik i radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun w Dzienniku Gazeta Prawna

Artykuł i wypowiedzi eksperckie adwokat Anety Fornalik i radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun w Dzienniku Gazeta Prawna

Dziennik Gazeta Prawna w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 231) z dnia 29 listopada 2023 r. opublikował:

1. Artykuł autorstwa adwokat Anety Fornalik radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun „Przepisy nie dają możliwości zmian w studium w celu ujawnienia złóż”.

W artykule mec. Fornalik i mec. Urbanowska-Bohun piszą o tym, że: „Praktyczny problem, jaki powstaje w związku z obowiązkiem ujawniania przez gminy złóż w aktach planistycznych brzmi: czy możliwa jest zmiana obecnie obowiązującego studium?”

2. Komentarz adwokat Anety Fornalik i radcy prawnego Aleksandry Urbanowskiej-Bohun w artykule autorstwa red. Krzysztofa Bałękowskiego „Są wątpliwości, czy wojewoda zawsze ma karać za nieujawnienie złóż”. Komentarz dotyczy kompetencji wojewody do wydania zarządzenia zastępczego i podstaw ukazania gminy za brak dokonania zmiany w dokumentach planistycznych.

3. Komentarz adwokat Anety Fornalik w artykule autorstwa red. Joanny Pieńczykowskiej  „Od 28 listopada wnioski dotyczące planów przestrzennych trzeba składać na wzorcowym formularzu”. W komentarzu wskazano, odnosząc się do twierdzenia, że ustawa nie rozstrzyga wprost, jaki jest skutek złożenia swojego pisemnego stanowiska z pominięciem formularza, że: „Wydaje się, że należy przyjąć rygor nieskuteczności prawnej takiej czynności. Formularz jest przecież elementem formy czynności, która ma wywołać skutki prawne (czyli inaczej: czynności prawnej jako jednego z rodzajów czynności konwencjonalnej).Niezachowanie formy formularza może skutkować uznaniem, że dane pismo nie jest tym, o którym mowa w art. 8g ust. 1 u.p.z.p. Ten przepis wyraża bowiem stanowczo obowiązek wyrażenia stanowiska na formularzu, nie pozostawiając swobody dla organow planistycznych co do decyzji o stosowaniu formularzy.”

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content