„Czego nie może regulować statut gminy?” –komentarz orzeczniczy adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

„Czego nie może regulować statut gminy?” –komentarz orzeczniczy adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis”

W ramach współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck – Serwisem Informacji Prawnej „Legalis” prawnicy naszej Kancelarii omawiają ważne dla praktyki zmiany prawa oraz komentują aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i sądów powszechnych.

Dnia 18 lipca 2023 roku został opublikowany artykuł „Czego nie może regulować statut gminy?” autorstwa adwokat Anety Fornalik. Publikacja stanowi komentarz do wyroku WSA w Poznaniu z dnia 31 marca 2023 r., sygn. akt: IV SA/Po 126/23

Z omawianego orzeczenia wynika, że samoistność statutu przejawia się kompetencją samorządu do swobodnego, ale w granicach ustaw, stanowienia o swoim ustroju. Jednak statut nie może wprowadzać regulacji sprzecznych z ustawą. Samorząd terytorialny może regulować w statucie wszystkie zagadnienia dotyczące swego ustroju, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z przepisami ustawowymi. W sytuacji gdy treść uchwalonego przez jednostkę samorządu terytorialnego statutu będzie sprzeczna z ustawą – statut dotknięty będzie wadą skutkującą jego nieważnością.

W artykule mec. Fornalik wskazuje m.in., że za sprzeczne z ustawą zostały uznane te uregulowania Statutu, których nie można uznać za regulację pochodną, w tym komplementarną, względem ustawowych przepisów, w tym np. kompetencji przewodniczącego rady gminy względem radnych, pracowników urzędu czy samego wójta. Regulacje Statutu muszą mieć oparcie w ustawie ustrojowej. Nie mogę jej zastępować albo modyfikować regulacji ustawowych. Nie zawsze ustalenie granic regulacji statutowych jest proste.

Poruszane w publikacji zagadnienie to ważny problem praktyczny, z którym spotykamy się na co dzień podczas świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej na rzecz JST.

Artykuł dostępny jest w całości pod linkiem: https://legalis.pl/czego-nie-moze-regulowac-statut-gminy/

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content