„Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” – publikacja książkowa mec. Wojciecha Piórkowskiego

„Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” – publikacja książkowa mec. Wojciecha Piórkowskiego

W lutym 2021 roku ukazała się publikacja książkowa autorstwa radcy prawnego Wojciecha Piórkowskiego pt.: „Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”.

Na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, bez względu na tryb prowadzenia postępowania czy wartość zamówienia, zamawiający ma obowiązek zadbać o dokumentację, która uzasadnia decyzje podejmowane na wszystkich etapach procedury. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących sporządzania oraz przechowywania dokumentów zarówno w zamówieniach poniżej, jak i powyżej progów unijnych.

Autor kompleksowo wyjaśnia zawartość i treść protokołu oraz jego załączników, skład i zasady działania komisji przetargowej, specyfikację warunków zamówienia (SWZ) czy oświadczenie tymczasowe (JEDZ). W książce sporo miejsca poświęcono warunkom udziału w postępowaniu, w tym kwestiom związanym z weryfikowaniem zdolności danego wykonawcy do realizacji zamówienia oraz oświadczeniom w zakresie okoliczności powodujących konflikt interesów.

Z publikacji czytelnik dowie się także, jakiego rodzaju dokumenty i w jaki sposób powinny zostać dostarczone przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz na jakich zasadach wykonawcy mogą wspólnie startować w przetargach publicznych (w ramach konsorcjum).

Wydawcą publikacji jest PRESSCOM Sp. z o.o. z Wrocławia, która od 2003 roku prowadzi szereg działalności w zakresie edukacji pracowników polskich instytucji publicznych i przedsiębiorstw.

Publikację można nabyć w sklepie internetowym PRESSCOM:  https://www.sklep.presscom.pl/zamowienia-publiczne/1099,dokumenty-i-dokumentowanie-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego.html

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content