Siła argumentacji wniosków Kancelarii o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych

Siła argumentacji wniosków Kancelarii o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych

Działania podjęte przez adwokata Pawła Sowisło, doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko, adwokata Michała Górskiego, adwokata Annę Respond oraz aplikanta adwokackiego Jakuba Wieczerzaka, zwróciły uwagę ustawodawcy na lukę prawną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Argumentacja przedstawiona w sporządzonych dla naszych klientów wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych oraz skargach do sądów administracyjnych, doprowadziła do wdrożenia dodatkowego wyłączenia stosowania przepisów o cenach transferowych dla transakcji między uczelnią medyczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej a podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 6 ust. 6 tej ustawy. Ww. zmianę wprowadzono w życie 24 czerwca 2020 r. tzw. Tarczą Antykryzysową 4.0.

Postępowania prowadzone przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej a następnie Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczyły się od 2019 roku. W wyniku podjętych przez nas kroków uzyskaliśmy m.in. precedensowy, korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  dla uczelni publicznej, który potwierdził, iż nie istnieją powiązania, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomiędzy uczelnią a podmiotami przez nią utworzonymi. Następnie otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) dla transakcji przeprowadzanych między uczelnią publiczną a podmiotem leczniczym.   

Nasze starania doprowadziły do wprowadzenia w 2020 roku przepisu art. 11b pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zawęża grono podmiotów zobowiązanych m.in. do posiadania dokumentacji cen transferowych, czy przygotowywania skomplikowanych informacji dla administracji podatkowej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11b pkt 3 ww. ustawy, obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych nie będą dotyczyć transakcji pomiędzy uczelniami medycznymi a podmiotami leczniczymi. Przepis ma zastosowanie do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 roku.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content