Jak obliczyć większość bezwzględną głosów w głosowaniu (młodzieżowej) rady gminy? Wsparliśmy radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

Jak obliczyć większość bezwzględną głosów w głosowaniu (młodzieżowej) rady gminy? Wsparliśmy radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

Czy przy 13 oddanych głosach i zachowaniu kworum większość bezwzględna to 7 głosów (więcej niż 50%) czy 8 głosów (50% + 1)?

Problem to wcale niebanalny, bo okazuje się, że praktyka organów stanowiących jest różna…

W rozwiązaniu jednego z takich dylematów, w duchu lokalnego patriotyzmu (bo zespół Kancelarii tworzą ludzie z każdego niemal zakątka Polski) i z pasji do prawa samorządowego i nie tylko (bo to też łączy prawników naszej Kancelarii) wsparliśmy (adw. Marta Łojek, adw. Aneta Fornalik i r.pr. Agata Wencel-Socha) radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

W przygotowanej przez nas opinii prawnej opowiedzieliśmy się za stanowiskiem, że większość bezwzględna musi być liczona według tej samej reguły, niezależnie od parzystej czy nieparzystej liczby oddanych głosów.

Tytułem przykładu, jeżeli w głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 13 radnych (przy 21-osobowym składzie rady), to dla spełnienie wymogu uzyskania większości bezwzględnej głosów wystarczy głosowanie nad uchwałą przez 7 radnych (50% to 6,5 głosów, zatem każda większa ilość głosów niż 6,5 oznacza większość bezwzględną). Większości tej nie oblicza się w odniesieniu tylko do tzw. głosów pełnych. Gdyby głosy liczyć według „pełnych” głosów, czyli według reguły 50% plus 1, to wówczas mielibyśmy do czynienia w gruncie rzeczy z większością kwalifikowaną.

Reguła ta działa jednakowo w odniesieniu do sytuacji, gdy oddano parzystą lub nieparzystą liczbę głosów. Na przykład, przy 22-osobowym składzie rady i 12 głosujących radnych, większość bezwzględna zostanie osiągnięta przy 7 głosach (niezależnie od treści głosów).

Za przywołanymi w opinii poglądami wyrażonymi w judykaturze i piśmiennictwie, przyjęliśmy, określając definicję „bezwzględnej większości głosów”, że:

  1. formułę 50% plus 1 ważnie oddanych głosów, można stosować, gdy prowadzi ona do jednoznacznych i bezdyskusyjnych rozstrzygnięć, co ma miejsce w każdym przypadku, gdy oddano parzystą liczbę ważnie oddanych głosów;
  2. przy nieparzystej liczbie głosów tylko wówczas, gdy ustanawia ją wyraźnie przepis prawa; oznacza ona bowiem wprowadzenie szczególnej, określonej prawem większości kwalifikowanej.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content