Stwierdzenie nieważności spłaconego kredytu frankowego w niespełna 11 miesięcy – sprawę prowadzili r. pr. Renata Kawula oraz r. pr. Michał Twardowski

Stwierdzenie nieważności spłaconego kredytu frankowego w niespełna 11 miesięcy – sprawę prowadzili r. pr. Renata Kawula oraz r. pr. Michał Twardowski

6 marca 2024 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok zasądzający na rzecz naszego Klienta wszystkie spłaty rat dokonane na poczet kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowanego kursem CHF, zaciągniętego w 2007 roku w BRE Bank S.A., czyli obecnym mBanku S.A. Kredyt został przez Klienta przedterminowo spłacony w 2021 roku.

Ze względu na to, że Klient dokonał całkowitej spłaty kredytu pozwem nie domagano się ustalenia bezskuteczności jej postanowień odsyłających do tabel kursowych banku, względnie nieważności całej umowy, ale wprost zapłaty, z założeniem, że Sąd dokona w tym celu niezbędnej analizy wskazanych w pozwie postanowień umowy.

W ramach żądania pozwu domagano się zwrotu wszystkich dokonanych spłat dlatego, że całą umowę należy uznać za nieważną i to od daty zawarcia.

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił żądanie zapłaty prawie w całości, zasądzając zwrot wszystkich spłat rat dokonywanych początkowo w złotówkach, a następnie we frankach szwajcarskich. Nie uwzględniono jedynie żądania zwrotu uiszczonych składek związanych z ubezpieczeniem nieruchomości kredytowej, ponieważ Sąd uznał, że koszty tego ubezpieczenia nie były ściśle związane zawarciem nieważnej umowy kredytu.

Co istotne, Sąd uznał, że odsetki za opóźnienie od zasądzonych kwot są należne naszemu Klientowi od dnia następnego po doręczeniu bankowi odpisu pozwu, a nie od daty pouczenia go o skutkach uznania umowy za nieważną na rozprawie.

Na rzecz Klienta zasądzono też od banku w zdecydowanej większości koszty procesu.

Opisywana sprawa jest kolejną prowadzoną przez Kancelarię potwierdzającą możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń również przy spłaconych kredytach frankowych.

Należy dodatkowo podkreślić sprawne działanie Sądu Okręgowego w Poznaniu, który wydał wyrok po przeprowadzeniu trzech rozpraw, w tym jednej na której przesłuchał Klienta oraz w terminie niecałych 11 miesięcy od wysłania pozwu.

Więcej o naszym projekcie Kredyty Frankowe [TUTAJ]

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content