Kara umowna zmiarkowana o 80%. Sukces wart ponad 33 mln złotych

Kara umowna zmiarkowana o 80%. Sukces wart ponad 33 mln złotych

Kancelaria sukcesem zakończyła prowadzony w imieniu Klienta – producenta pojazdów szynowych spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu spór z największym w Polsce odbiorcą taboru kolejowego o zapłatę kwoty ponad 30 mln złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Naszego Klienta reprezentował radca prawny Przemysław Przerywacz, kierujący  Departamentem Procesów Sądowych i Spraw Spornych. 

W dniu 18 marca 2021 roku został w tej sprawie ogłoszony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął spór w sposób korzystny dla naszego Klienta.

Spór dotyczył roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie przez powoda na rzecz pozwanego wagonów kolejowych, któremu przeciwnik sporu przeciwstawił zarzut potrącenia należności z tytułu kary umownej na kwotę blisko 30 mln złotych.

W procesie Kancelaria prezentowała stanowisko, że kara umowna, która została zastrzeżona za opóźnienie w wykonaniu zamówionych wagonów jest rażąco wygórowana i domagała się jej zmiarkowania. Przedstawiona została argumentacja, że kara umowna wynosząca 20% wartości kontraktu w sytuacji wykonania zobowiązania, niezależnie od okoliczności, jest karą rażąco wygórowaną. Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo w części dokonując miarkowania kary umownej o 50%. 

Radca prawny Przemysław Przerywacz w apelacji domagał się dalszego zmiarkowania kary umownej o 80%. Apelację wystosował również przeciwnik procesu, który domagał się uwzględnienia prawa kary umownej w pełnej wysokości. 

Spór rozstrzygnął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 marca 2021 roku, sygn. akt: VII AGa 2196/18. Sąd w całości podzielił argumentację prawną przedstawioną przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza i uwzględnił w całości wniesioną przez niego apelację oraz w całości oddalił apelację strony przeciwnej.

Ostatecznie kara umowna została zredukowana o 80%. Łączna wartość roszczenia wraz z odsetkami, które zostało prawomocnie zasądzone na rzecz Klienta Kancelarii to kwota ok. 33 mln złotych.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content